KONTAKT

Vänligen kontakta oss i första hand via mail: skruven10upa@gmail.com

Fakturor skickas till:
Bf Skruven N:r 10 upa
NABO 10439, FE 258
105 69 Stockholm

Övrig post som ska till ekonomisk förvaltare (t ex pantsättningar):
Bf Skruven N:r 10 upa
NABO 10439, FE 617
107 76 Stockholm

Postadress till styrelsen:
Bf Skruven N:r 10 upa
Högalidsgatan 50, bv
11730 Stockholm

STYRELSEN:
Anndao Pilat, ordförande
Ludvig Ryman, Sekreterare
Andreas Öbrink, kassör
Suus Hopman, suppleant
Birgitta Thunander, suppleant