VANLIGA FRÅGOR

Jag har ingen nyckel till porten – vad gör jag?

Du ska ha fått nycklar till din lägenhet, vind, källare och ytterport av den medlem du köpte din lägenhet av. Har du inte fått det, eller har du förlorat en nyckel till våra gemensamma utrymmen, så kan styrelsen ta fram en ny mot en avgift på 350 kr.

Jag har bara en nyckel till tvättstuga/vind/innerportarna – kan man få en till?

Vi bytte låssystem på dessa dörrar hösten 2020, det kommer komma ett nytt låssystem med till dessa dörrar i framtiden. Vill man ha en extranyckel till dessa dörrar kostar det 450 kr (dock får varje lägenhet endast ha två nycklar till dessa utrymmen).

Hur hanteras sopor och övrigt avfall?

Du kan läsa mer om sophantering här

Jag har ohyra i min lägenhet – Kan föreningen göra något?

Upptäcks skadedjur/ohyra ska detta omedelbart anmälas till styrelsen. Kontakta därefter Anticimex på tel 08-517 634 00.

Jag vill renovera – vad behöver jag göra?

Du kan läsa mer om renoveringar här

Jag som boende vill hyra ut min bostad, vad gäller?

Läs mer om andrahandsuthyrning här

Får jag bygga balkong?

Många lägenheter som vetter mot gårdarna har balkonger som varje medlem själv har byggt. För att få bygga balkong krävs dels tillstånd av styrelsen, dels bygglov. I samband med styrelsens prövning tillfrågas kringliggande grannlägenheter.

Lämna en kommentar