BALKONGER

Många lägenheter som vetter mot gårdarna har balkonger som varje medlem själv har byggt.

För att få bygga balkong krävs dels tillstånd av styrelsen, dels bygglov. I samband med styrelsens prövning tillfrågas kringliggande grannlägenheter.