STÄDDAGAR

Vi har två arbetsdagar per år, en på hösten och en på våren.
Som medlem i vår förening är du skyldig att delta vid minst ett tillfälle per år. Om du får förhinder är du välkommen att kontakta styrelsen med förslag på en syssla att göra, eller för att få en arbetsuppgift tilldelad som kan utföras vis annat tillfälle. Medlemmar som inte deltar på minst en arbetsdag om året debiteras 500 kr, i enlighet med stadgar.