LÄGENHETSNUMMER & NAMNSKYLTAR

Varje lägenhet har ett eget nummer I föreningens register. Exempel XX. Dessutom har varje lägenhet ett nummer i lantmäteriets fastighetsregister. Detta nummer är inte unikt utan är en indelning per gatuadress. Exempel XXXX. Båda nummer finns på ytterdörren.

Namntavlorna i uppgångarna sköts av styrelsen. Kontakta oss för namnbyte vid inflyttning.

På de egna dörrarna ser varje medlem till att det finns en tydlig namnskylt med medlems efternamn. Bokstäver till brevinkastet finns i en blå låda i tvättstugan. Kontakta styrelsen om bokstäver saknas. Andrahandshyresgäst ska komplettera den permanenta namnskylten med en egen tillfällig namndekal.