FELANMÄLAN

skruven_fasad

Föreningens ansvar
Föreningen svarar för fastighetens yttre underhåll, dvs fasader, yttertak och gemensamma utrymmen samt rörledningar och stamledningar för vatten, avlopp, gas, värme, rökgångar och ventilation.

Kontakta styrelsen snarast om något av ovanstående behöver felanmälas. Om en firma ska anlitas för reparationer av fastigheten måste någon i styrelsen beställa reparationer. Är ärendet inte av akut karaktär går det bra att maila oss på skruven10upa@gmail.com

Ditt ansvar
Lampor i trapphus, källare och vind byts av medlemmarna själva, glödlamporna köps dock in av föreningen.
Allt annat underhåll svarar varje lägenhetsinnehavare själv för – även skada orsakad av slarv eller bristande underhåll. Vattenskada på golv, tak och väggar i lägenheterna betalas av var och ens hemförsäkring. Föreningen ansvarar inte heller för elledningar inne i lägenheterna.