UTHYRNING

Blankett för ansökan om andrahandsuthyrning hittar du här: andrahandsuthyrning.pdf

Föreningen följer sedvanlig praxis vad gäller tillstånd för andrahandsuthyrning.

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand måste du kontakta styrelsen. Föreningen ger tillstånd för andrahandsuthyrning under en bestämd period om en medlem behöver vistas på annan ort på grund av exempelvis studier eller arbete.

Vid andrahandsuthyrning tas en extra avgift ut (25% av kvartalsavgiften). Föreningen accepterar föräldrar som ägare till lägenhet bebodd av barn, och vise versa. Ingen extra avgift för andrahandsuthyrning tas ut i sådana fall. Föreningen ser dock helst att barnet i det ovanstående fallet äger en del av andelen, t ex 10%, för att på det sättet kunna bli medlem i föreningen.

Föreningen arbetar utifrån principen att motverka spekulation – de som äger lägenheterna ska också bo i dem.