FASTIGHETEN

byggnadslov_skruven_10

Som medlem i en bostadsförening äger du, tillsammans med de andra medlemmarna, alla föreningens tillgångar: våra gårdar, vår tvättstuga, våra gemensamma lokaler och mycket mera.

Varje år har föreningen en stämma (årsmöte) där alla medlemmar har rätt att delta och därmed en möjlighet att påverka sitt boende och föreningens gemensamma ekonomi. Därför är det viktigt att så många medlemmar som möjligt kommer och tar beslut i viktiga frågor.

Föreningsstämman väljer också styrelse och utser revisorer. Är du förhindrad att delta kan du lämna fullmakt till någon som kan rösta för dig.

Du behöver inte vara med styrelsen för att hjälpa till med något i föreningen. Kontakta gärna styrelsen med förslag om vad du skulle kunna tänka dig att bidra med!

Lämna en kommentar