RENOVERING

renovering_mattband

Generella förhållningsregler

1. Informera styrelsen
Informera alltid styrelsen om du planerar att renovera din lägenhet, även om det är mindre arbeten. Det är viktigt att vi känner till vilka arbeten som pågår i fastigheten
Vid kontakt med styrelsen, ange följande information:

 • Lägenhetsnummer och port
 • Namn och kontaktuppgifter till entreprenören och eventuell underentreprenör
 • Entreprenörens intyg, auktorisation och certifikat för el, VVS och våtrum
 • Renoveringsplan: vad ska göras, startdatum samt förväntad tidsplan
 • Ritning och/eller skiss på nuvarande rum och planerad förändring
 • Om golvvärme ska installeras, ange detta. Observera att vattenburen golvvärme inte är tillåtet
 • Om rör ska ändras, bifoga ritning och beskrivning av rördragning
 • Om vattenledningar ska ändras, bifoga ritning och beskrivning av ledningsdragningen (både varm- och kallvatten)
 • I badrum måste inspektionslucka finnas, markera denna på ritning
 • Ritningar vid rivning eller flyttning av väggar (nuvarande planlösning och planerad planlösning)
 • Ritning vid ändring av planlösning

2. Bygglov
Skaffa alltid bygglov för de renoveringar som kräver detta. Stockholms stad listar råd och tips angående bygglov och renoveringar på sin hemsida.

3. Utförande
Generellt gäller att arbeten ska utföras fackmässigt och i förekommande fall av behörig montör. Vid anlitande av entreprenör rekommenderas att avtal tecknas. Säkerställ att rätt behörighet och försäkringar finns. Konsumentverket har en bra checklista ”Tips till dig som ska anlita hantverkare” samt en enkel mall för avtal ”Avtal hantverkarformuläret”.

4. Byggavfall
Byggavfall ska forslas bort löpande och får inte mellanförvaras på fastighetens mark eller i våra gemensamma utrymmen. Använder du en storsäck, en sk Big Bag, för ditt avfall är det ditt ansvar att så snabbt som möjligt avlägsna denna från gatan utanför. Annars debiteras föreningen för detta. Tänk också på att miljöfarligt avfall måste separeras från övrigt avfall.

5. Damm
Tänk på att det ofta dammar mycket ut i trapphuset under en renovering. Fastighetens trappstädning omfattar inte byggdamm och kan innebära extra kostnader för föreningen. Det är du som renoverar som ska städa i trapphuset om ni dammar ner, gärna varje dag om det krävs. Lägg ut tillfällig täckpapp vid behov för att skydda golv och entrémattor.

6. Buller
Tänk på att inte störa mer än nödvändigt och undvik arbete tidig morgon eller sen kväll. Sätt upp en lapp i trapphuset i god tid om planerade störningar kommer att pågå under en längre period och prata gärna med dina närmsta grannar.

Specifika förhållningsregler

1. Väggar
Att riva en vägg kräver först ett utlåtande av en konstruktör och därefter att du skickar in en enkel skiss över vad du planerar att göra till styrelsen. Vill du riva en bärande vägg eller ändra planlösning krävs nämligen styrelsens godkännande. I vissa fall krävs även bygglov.

2. Ventilation
Fastigheten har självdrag, vilket betyder att det är förbjudet att koppla in mekaniska fläktar på frånluft i kök eller badrum. Det förstör balansen i luftflöden i hela huset och innebär att dina grannar får försämrad ventilation. I kök är fläkt av kolfiltertyp godkänd, men får inte kopplas till frånluften. Om brott mot dessa regler framkommer vid OVK (obligatorisk ventilationskontroll) eller vid utredning som tillsatts efter klagomål från grannar, måste den medlem som installerat fläkten betala eventuella kostnader för detta samt montera bort fläkten.

3. Vatten och avlopp
För att boka avstängning av vatten, kontakta fastighetsansvarig. Vattenburen golvvärme får ej installeras.

4. Gas
Omdragning eller proppning av gas kräver besiktning av godkänd besiktningsman. Kontakta Stockholm Gas. Även byte från gas- till elspis kräver att Stockholms Gas kontaktas.