MÄKLARE-INFO

Avgiften
Avgiften baseras på varje lägenhets storlek. I avgiften ingår vatten och värme, städning av trapphus, tvättstuga och cykelrum.

Föreningen har för att säkra att föreningen upprätthåller en god ekonomi rätt att på varje årsstämma pröva avgiftsnivån. Senaste avgiftshöjningen var på 10% och skedde 4:e kvartalet 2017, för att betala för kommande renoveringar.

Det finns inga ytterligare avgiftshöjningar beslutade om eller planerade.

Fastigheten och föreningen
Fastigheten uppfördes 1925-1926.
Huset är ritat av arkitekt Björn Hedvall.
Föreningen äger sin tomt och till fastigheten hör en tvättstuga, cykelförråd och en snickeriverkstad. Föreningen har också två trivsamma innergårdar.

  • Den äkta bostadsföreningen Skruven 10 upa bildades 1926
  • 61 lägenheter på sammanlagd yta om 2627m2
  • Inga hyresrätter
  • Inga parkeringsplatser
  • Inget garage
  • Föreningen äger marken

Underhåll utfört sedan 1990
1990 Taket i gårdshuset utbytt
1992-1993 Stambyte
1995 Fjärrvärme installerades
1999 Tvättstugan renoverades
2001 Fönsterrenovering
2003 Yttertaket målades
2004 Trapphusen renoverades och säkerhetsdörrar i samtliga lägenheter installerades
2007 Tätskikt byttes och dränering av gårdarna genomfördes, OVK genomförd och godkänd. Balkonger byggda
2008 Gårdarna renoverades.
2009 El-stammarna renoveras
2010 Värmesystemet injusterades och samtliga termostatventiler bytta
2011 Fasadrenovering gatufasad inledd samt byte av ytterportar
2013 Spillvattenrören bytta och tvättstugan har ytskiktsrenoverats
2017 Asbestsanering av källare, samt målning av cykelrum
2017 Radonmätning utförd och godkänd av Stockholm stad
2018 Stamspolning
2018 Målning av fönster mot gatan, målning av yttertak, samt ny taksäkerhet monterad
2019 Ny tvättstugeutrustning, samt renovering av fasad och stuckaturer mot gatan
2019 Installation av ny fjärrvärmecentral

Köpa/äga
Föreningen accepterar inte juridisk person (företag) som medlem.
Delat ägande är tillåtet.
Föreningen debiterar överlåtelseavgift och pantsättningsavgift vid ägarbyte.

Medlemsansökan och överlåtelsekontrakt skickas till:

Bf Skruven 10
Högalidsgatan 50, bv
11730 Stockholm

Pantsättningar, och annat där en kopia också ska till vår ekonomiska förvaltare Nabo, skickas till:

BF Skruven N:r 10 upa
NABO 10439, FE 617
107 76 Stockholm

Ansökan om medlemskap prövas på styrelsens sammanträden (ca en gång per månad)

Stadgar och årsredovisningar:
Återfinns på sidan dokument

Fler frågor?
Vid ytterligare frågor kontaktas styrelsen via email skruven10upa@gmail.com

Lämna en kommentar