DOKUMENT

Stadgar:
Skruven 10 upa är en bostadsförening, det vill säga en förening som bildades innan bostadsrättslagen tillkom 1930. Skruven 10 u.p.a. omfattas därför inte av denna lag, utan regleras av föreningens stadgar, samt av lagen om ekonomisk förening.

Här finner du våra stadgar som PDF: Stadgar
Policy för hantering av personuppgifter i enlighet med GDPR: Policy

Årsredovisningar:

Årsredovisning 2023

Årsredovisning 2022

Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2013