SOPOR & KÄLLSORTERING

746419.jpg

Hushållsavfall
Hushållsavfall lämnas i soprummet i källaren. Eftersom soprummet inte ligger i markplan kan inte sopbehållare rullas ut för avhämtning, utan vi använder sopsäckar. Dessa hämtas manuellt och får inte fyllas till mer än hälften eller innehålla avfall som kan skada personalen. För tunga säckar och avfall som ställs löst på golvet hämtas inte och kan orsaka problem med råttor. Vi har därför alla ansvar för att inte ställa lösa sopor på golvet osv.

Återvinning
Tänk på miljön och undvik att våra sopsäckar blir överfulla genom att lämna tidningar, papper, plast, metall och glas vid återvinningsstationen på Borgargatan, ett stenkast från fastigheten.

Soprummet är endast för hushållsavfall. Elektronik, batterier, glödlampor eller kemikalierester lämnas vid en miljöstation.

Här hittar hittar du dina närmaste miljöstationer och återvinningscentraler

Grovsopor
Grovsopor får inte ställas i soprummet eller i övriga allmänna utrymmen. Att förvara dem utanför förrådsutrymmena på vinden innebär en brandrisk och att föreningens försäkring inte gäller vid brand.

Två gånger om året, vid vår- och höststädningen, tar föreningen hit en container. Den får även användas av medlemmarna för att slänga egna grovsopor. Har du inte möjlighet att fram tills dess förvara dina grovsopor i eget förråd behöver du frakta bort dem själv.

Dina närmaste miljöstationer och återvinningscentraler